Biblword

What does the second commandment teach us?
Over verschillende bijbelteksten

Wat leert het tweede gebod ons?

Laten we eerst bekijken wat het tweede gebod zegt: “U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel,

Read More »
Heilige Geest

Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest wordt vaak genoemd in de Bijbel, het meest in het Nieuwe Testament. Hij wordt met verschillende namen aangesproken, zoals “Geest van God”

Read More »