James Steer

Huwelijk en sexualiteit

Hoe denkt God over echtscheiding?

Er zijn een aantal Bijbelgedeelten die iets zeggen over echtscheiding. In het Nieuwe Testament zijn dat Mattheüs 5:31-32; 19:1-12; Markus 10:1-12; Lukas 16:18 en 1

Read More »
humans-evil
Geestelijke werkelijkheid

Zijn er boze geesten in de hemel?

Efeze 6:12: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis

Read More »