James Steer

humans-evil
Geestelijke werkelijkheid

Zijn er boze geesten in de hemel?

Efeze 6:12: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis

Read More »
alegría
Dagelijks leven als Christen

Waar vind ik vreugde?

We proberen vaak vreugde te vinden op veel verschillende gebieden van het leven; relaties, werk, geld, enz. Maar echte vreugde kan op geen van deze

Read More »
Over verschillende bijbelteksten

Waarom haatte God Ezau?

In Romeinen 9:13 schrijft Paulus, die Maleachi 1:3 aanhaalt: “Zoals er geschreven staat: ‘Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat”. Waarom haatte God

Read More »
Eindtijd

Wat is de opname?

De term ‘opname’ is afgeleid van het Latijnse woord dat in 1 Thessalonicenzen 4:16-17 wordt vertaald als ‘samen met hen opgenomen worden’: “Want de Heere

Read More »
Bijbelse woorden

Waar spreekt de Bijbel over bekering?

Het woord ‘bekering’ komt één keer in de Bijbel voor (hoewel dit afhankelijk is van het soort vertaling). Het verwante woord ‘bekeerling(en)’ komt vier keer voor.

Read More »