Yna Plat

great-commission
Evangelisatie

Wat is het zendingsbevel?

Jezus’ laatste opdracht aan Zijn volgelingen was: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de

Read More »
waartoe-dient-volharding
Geestelijk leven

Waartoe dient volharding?

In Mattheüs 24 en Marcus 13 geeft Jezus een vooruitblik over de situatie in de wereld vlak voor Zijn wederkomst. Daaruit blijkt dat volharding een

Read More »