Hildert Bronkhorst

Bijbelse woorden

Wat is genade?

‘Genade’ behoort tot de kern van het christelijk geloof. Christenen geloven dat God genadig is, dat genade tot Gods wezen behoort en dat onze redding

Read More »
Geestelijke werkelijkheid

Wat is een afgod?

Wie de Bijbel enigszins kent, weet dat er grote gedeelten gewijd zijn aan de profetie tegen afgoden. Continue verliet Israël hun God en zochten ze

Read More »