Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Bevrijd van de wet

“Gods wetten zijn “heilig en rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Maar omdat wij mensen van nature niet heilig en rechtvaardig en goed zijn, kunnen we

Read More »
Dagelijkse Genade

Bevrijd van bezorgdheid

“Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat

Read More »
Dagelijkse Genade

Bevrijd van je verleden

“Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag

Read More »
Dagelijkse Genade

Bevrijd van schone schijn

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8) Veel mensen proberen om

Read More »
Dagelijkse Genade

Bevrijd uit de macht van satan

“Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.” In Hem hebben wij

Read More »