Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Donker en licht

“En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met

Read More »
Dagelijkse Genade

Jezus stierf aan het kruis

“Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen. […] En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.” (Mattheüs

Read More »
Jezus' dood, opstanding en heerlijkheid

Wilde God dat Jezus zou sterven?

De dood van Jezus Christus was de meest gruwelijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en tegelijkertijd was het de culminatie van Gods verlossingsplan. Het kruisigen

Read More »