Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Liefde vs. gehoorzaamheid

Jezus zegt: “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft.” (Johannes 14:21) God liefhebben gaat niet alleen over

Read More »
Dagelijkse Genade

Het beste liefdesverhaal

“Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en

Read More »
Dagelijkse Genade

De bron van echte liefde

“En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:5)

Read More »
Dagelijkse Genade

God liefhebben boven alles

“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.” (Mattheüs 10:37)

Read More »