Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Bevrijd van de wet

“Gods wetten zijn “heilig en rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Maar omdat wij mensen van nature niet heilig en rechtvaardig en goed zijn, kunnen we

Read More »
Dagelijkse Genade

Bevrijd van bezorgdheid

“Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat

Read More »
Dagelijkse Genade

Bevrijd van je verleden

“Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag

Read More »