Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Gods lied in je hart

“Word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw

Read More »
Dagelijkse Genade

Een gebroken melodie

“Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is

Read More »
Dagelijkse Genade

De schepping vertelt Gods eer

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.” (Psalm 19:2) Toen God alles schiep, was het “heel goed”. Het was

Read More »