Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Alle eer aan God

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus … Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen” (Galaten

Read More »
Dagelijkse Genade

Aangekleed door God

“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór

Read More »