Grietje Commelin

Bijbelse feiten en verhalen

Wat is de grote lijn in de Bijbel ?

Grote delen van de Bijbel bestaan uit geschiedschrijving of uit profetische boodschappen die geschreven werden in de loop van Israëls geschiedenis. Dus, als we de

Read More »
Dagelijkse Genade

Psalm 2:11

“Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.” Psalm 2 spreekt over “vreze” en “huiver”, maar ook over “verheuging”. Deze woorden lijken elkaar uit

Read More »
Dagelijkse Genade

Psalm 1:1-2

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen (…) maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en

Read More »
Dagelijkse Genade

Samen God loven

“Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. […] Maak de HEERE met mij groot, laten wij

Read More »
Dagelijkse Genade

Een lied van overwinning

“In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37) David had zoveel vijanden dat het wel een bijenzwerm

Read More »