Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

De Heere Jezus is sterker dan de dood

“… Onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht” (2 Timotheüs 1:10) Jezus stierf

Read More »
Dagelijkse Genade

De dood is niet het einde

“Zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt…” (Hebreeën 9:27) Als iemand overlijdt, is dat

Read More »
Dagelijkse Genade

Hoort de dood bij het leven?

“Zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven…” (Hebreeën 9:27) De schrijver van de Hebreeënbrief noemt het bijna terloops in zijn

Read More »
Dagelijkse Genade

Het beste moet nog komen

“Onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17) Toen Jezus de mensen

Read More »