Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Vertrouw niet teveel op jezelf

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” (Spreuken 3:5) Zelfvertrouwen wordt doorgaans als iets goeds gezien. Als

Read More »
Dagelijkse Genade

Vol vertrouwen in de overwinning

“In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37) Christenen zijn betrokken in een geestelijke strijd tegen demonen

Read More »