Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Vrijmoedigheid en vertrouwen

“Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.” (Hebreeën 10:35) Je hoort het mensen vaak zeggen: “Je moet in jezelf

Read More »
Dagelijkse Genade

Gericht zijn op Jezus Christus

“Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd

Read More »
Dagelijkse Genade

Ga niet in Gods schoenen staan

“Laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander. Want ieder zal zijn

Read More »
Dagelijkse Genade

Anderen helpen als ze struikelen

“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen

Read More »
Dagelijkse Genade

Geest tegenover vlees

“Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.” (Galaten 5:16) Paulus geeft waardevol advies aan

Read More »