Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

‘Kleinen’ goed behandelen

“En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou

Read More »
Dagelijkse Genade

Nederigheid

“Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4) Om Jezus’ uitspraak van vandaag te

Read More »
Dagelijkse Genade

Opnieuw geboren worden

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3) Binnengaan in Gods Koninkrijk

Read More »
Dagelijkse Genade

Worden als een kind

“Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” (Mattheüs 18:3)

Read More »
Dagelijkse Genade

Kinderen mogen bij Jezus komen

“Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.” Markus 10:14) Toen Jezus door het land

Read More »
Dagelijkse Genade

Psalm 3:8

“Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God” David schreef deze Psalm in een bijzonder moeilijke situatie. Zijn eigen zoon probeerde hem van de troon te

Read More »