Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

God ziet je fouten

“O God, Ú weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor U niet verborgen.” (Psalm 69:6) De Heere God weet precies wat er in jouw

Read More »
Dagelijkse Genade

God ziet wie je echt bent

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen

Read More »
Dagelijkse Genade

God ziet jou

“Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw

Read More »