Grietje Commelin

Dagelijkse Genade

Deel 2: De klacht

“O God, waarom hebt U ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt Uw toorn tegen de schapen van Uw weide?” (Psalm 74:1) Klagen tegen God lijkt

Read More »
Dagelijkse Genade

Deel 1: Je tot God richten

“Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht

Read More »
Oude Testament

Waar gaat het boek Psalmen over?

Het boek Psalmen is een verzameling van 150 liederen, gedichten en gebeden. Deze liederen zijn door de eeuwen heen een grote bron van inspiratie geweest

Read More »
Dagelijkse Genade

Jezus overwon de dood

“Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

Read More »