Giancarlos Ventura Gonzales

Relatie met God

Hoe woont God bij mensen?

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid gezien…)” (Johannes 1:14). Toen God de hemel en de

Read More »
Evangelisatie

Wat is onze missie als christen?

Na plechtig te hebben gezegd dat Jezus de eeuwige God is, Schepper en Verlosser (Johannes 1:1-5), introduceert de apostel Johannes nu Johannes de Doper, van wie

Read More »
Jezus' komst en leven op aarde

Wat is de incarnatie?

“En het Woord is vlees geworden” (Johannes 1:14). In het begin gingen God en de mens met elkaar om. Maar de mens zondigde en deze

Read More »
Geestelijk leven

Hoe word ik een kind van God?

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit

Read More »