Bijbelwoord

8 reacties op een ontmoeting met Jezus

De herders loofden God

“En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.” (Lukas

Read More »