Bijbelwoord

Dagelijkse Genade

De God van alle genade

“De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte

Read More »
Dagelijkse Genade

De God van de vrede

“Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn”

Read More »
Dagelijkse Genade

De God van liefde

“Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede

Read More »
Dagelijkse Genade

De God die ons troost

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en

Read More »
Dagelijkse Genade

De God van de hoop

“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door

Read More »