Bijbelwoord

Bijbelse woorden

Wat is zonde?

Wat is de essentie van zonde? De Bijbel gebruikt verschillende woorden voor “zonde”. Deze laten verschillende aspecten zien van wat met zonde bedoeld wordt. Zonde

Read More »
What is the church?
Kerk

Wat is de kerk?

De kerk… dat zijn gedoopte volgelingen van Jezus Christus, door Hemzelf geroepen, geleid door ouderlingen of oudsten, samenkomend om God te aanbidden en de Maaltijd

Read More »
Bijbel als boek

Waarom zijn er vier Evangeliën?

In het christendom draait alles om de gebeurtenissen die in de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschreven worden: de geboorte van God de

Read More »