Bijbelwoord

Dagelijks aankloppen bij vrouwe Wijsheid

Dag 7: De keuze.

“Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht” (Spreuken 9:10). Het contrast tussen Wijsheid en Dwaasheid

Read More »