Anna sprak met medegelovigen over Jezus

“En zij [Anna] kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.” (Lukas 2:38)

Niet alleen Simeon had lang op de Verlosser gewacht; Anna evengoed. Jaar in jaar uit, dag in dag uit was zij in de tempel te vinden om God te dienen. Ze was er ook toen Jozef en Maria hun Zoon aan God kwamen voorstellen. Toen Anna Simeons woorden hoorde, stemde ze daar van harte mee in. Ook zij geloofde dat deze baby de Verlosser was waar ze al zo lang op wachtte.
Anna hield dit goede nieuws niet voor zichzelf. Ze deelde het met anderen die ook uitzagen naar de vervulling van Gods beloften. Want waar je hart vol van is, loopt je mond natuurlijk van over!

Binnen dit bijbelverhaal klinkt het heel logisch dat Anna het nieuws over Jezus’ geboorte besprak met haar kennissen of vrienden. Zij wachtten immers ook op Hem! Maar hoe is dat bij jou? Heb jij ook mensen in je omgeving met wie je graag over de Heere Jezus spreekt? Als dat niet zo is, ligt dat dan aan je gesprekspartners (die niet open staan voor zulke gesprekken) of zijn er van jouw kant belemmeringen? Zou je die uit de weg kunnen ruimen?

Deel artikel