Anderen aanleiding geven om God te verheerlijken

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16)

Als een kind zich misdraagt, worden de ouders daar op aangekeken. Als een werknemer slechte service levert, krijgt zijn bedrijf een slechte naam. Als christenen anderen onredelijk behandelen, sterkt dat ongelovigen in hun afkeer van de Heere God. Maar het kan ook andersom! Als mensen weten dat wij christen zijn en onze levenswandel hen op een positieve manier opvalt, kan dat zelfs voor sceptici aanleiding zijn om God te verheerlijken. Dan straalt ons leven licht uit, dat heenwijst naar het Licht van de wereld, Jezus Christus. Dan zien andere mensen dat ons leven ten positieve beïnvloed wordt door ons geloof in een goede en genadige God. Dan laat ons handelen iets zien van Zijn rechtvaardigheid en liefde. En dat kan aanleiding zijn voor ongelovigen om hun mening te herzien en God niet langer te lasteren. Misschien worden ze zelfs nieuwsgierig naar ons geloof en willen ze meer weten over de Heere. Op die manier kunnen wij een schakel zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk en bijdragen aan Zijn eer.

Kan jij een paar concrete voorbeelden bedenken van “goede werken” die andere mensen zouden kunnen zien in jouw leven?

Deel artikel