Als kind van God ben je Zijn erfgenaam

bored-woman-riding-underground-train

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” (Romeinen 8:16-17)

Het is een geweldig voorrecht om een kind van God te mogen zijn. De volheid daarvan zullen we pas ervaren in het hiernamaals, als we gestorven zijn of als de Heere Jezus tijdens ons leven terugkomt op aarde. Dan wacht ons de volle zaligheid van het eeuwige leven met God. De Bijbel gebruikt hiervoor het woord “erfenis”, een kostbaar bezit dat de Heere God voor ons heeft verworven. Als wij van Christus zijn, zijn we “erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus” (Romeinen 8:17). Dat is nogal wat!

Petrus zegt dat deze erfenis onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar in de hemelen bewaard wordt voor gelovigen (1 Petrus 1:4). Ze zal dus nooit aan waarde verliezen en nooit van ons afgepakt worden. Wat is dat een troost voor christenen die hier op aarde steeds maar weer tegenstand ervaren en die misschien zelfs alles kwijtraken omdat ze in Jezus Christus geloven. Hun grootste schat is veilig in de hemel. Die kan niemand afpakken of beschadigen! Sterker nog, het feit dat ze nu met Jezus lijden bevestigt hen in de hoop dat ze ook in Zijn heerlijkheid zullen delen.

Zie jij uit naar het moment waarop je je erfenis zult ontvangen?

Deel artikel