Advies voor intermenselijke relaties

man-raising-his-hands-while-praying

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart.” (Spreuken 3:3)

In Spreuken 3 geeft een vader waardevolle adviezen aan zijn kind. Hij wenst dat zijn kind altijd goedertieren (=liefdevol) en trouw zal zijn. Dat is goed in Gods ogen en helpt ook heel erg om gezonde relaties te onderhouden met collega’s, vrienden en familieleden. En ook voor het functioneren van de maatschappij als geheel zijn deze eigenschappen onmisbaar.

Dit advies klinkt bijna vanzelfsprekend. Wie zou willen ontkennen dat liefde en trouw goed zijn voor menselijke relaties? Toch ziet de praktijk er vaak anders uit. Mensen hebben de neiging vooral van zichzelf te houden en hun eigen belangen voorop te stellen ten koste van anderen. De profeet Hosea somt op tot welk gedrag dit leidt: “Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad” (Hosea 4:2). En dat allemaal omdat er geen trouw, goedertierenheid en kennis van God in het land is!

De vader in Spreuken 3 moedigt zijn kind aan om goedertierenheid en trouw om zijn hals te binden, wat betekent dat hij deze deugden altijd helder voor ogen zal hebben, en om ze op de tafel van zijn hart te schrijven, waarmee ze een blijvende plek krijgen in zijn binnenste.

Maken standvastige liefde en trouw deel uit van jouw karakter? Hoe kan je jezelf oefenen om meer liefdevol en trouw te zijn?

Deel artikel