Bijbelwoord.nl
Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran en de Bijbel. In beide boeken zijn mensen als Abraham, Mozes en David te vinden. God is soeverein, alomtegenwoordig en almachtig volgens zowel moslims als christenen. Ook Jezus wordt gevonden in zowel de Koran als de Bijbel.

Jezus

Er is echter een essentieel verschil tussen de twee weergaven. Christenen geloven in Jezus als de Verlosser, de Zoon van God die de straf voor de zonde kwam dragen (Johannes 3 vers 16). Hij is niet alleen een profeet, zoals moslims hem zien. Christenen geloven dat Jezus geïncarneerd is (Kolossenzen 1 vers 15-17, 19). Jezus is het centrum van het christelijk geloof: alles hangt van Hem af. Hij overwon zonde en dood en verzoende ons met God de Vader (Kolossenzen 1 vers 20). Hij is opgestaan uit de dood en op dezelfde manier zullen allen die op hem vertrouwen, uit de dood opgewekt worden (1 Korinthiërs 15 vers 20-23).

Heilige Geest

De Heilige Geest is ook van vitaal belang in het christelijk geloof. Zonder het werk van de Heilige Geest in het leven van een gelovige is echte kennis van God onmogelijk (Johannes 16 vers 13, 14). Het is door de Geest dat de gelovige in staat is om het Woord van God, de Bijbel, te begrijpen. Het is door het werk van de Geest dat de gelovige wordt veranderd in zijn of haar patroon van denken en handelen, om meer te worden als de Zoon van God, Jezus (Romeinen 8 vers 5 en 9, Galaten 5 vers 22).

Ware aanbidders

Aanbidden christenen en moslims dezelfde God? Er is maar één ware God. De echte vraag is, welke groep begrijpt echt wie God is? God heeft zichzelf geopenbaard in Zijn Woord, de Bijbel, en we kunnen Hem kennen door zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus zelf beweerde dat Hij de enige weg naar God was (Johannes 14 vers 6). Dus proberen moslims God te aanbidden, maar zij kennen Hem niet. Daarom kunnen zij geen ware aanbidders zijn die God als Vader in geest en waarheid aanbidden, zoals Jezus zei (Johannes 4 vers 23).

Genade

God is liefde. Dit is een duidelijke waarheid die vanuit elke pagina van de Bijbel tot ons spreekt. Het spreekt tot ons door het offer van Jezus die stierf aan het kruis om ons te redden van de hel en de eeuwige straf (1 Johannes 4 vers 7-10). God verlangt van iedereen dat hij gered wordt en bij Hem is (1Timoteüs 2 vers 4) – het is niet door werken dat we gered worden, maar door Zijn barmhartigheid en genade (Efeziërs 2 vers 4). Mogen alle mensen op aarde op deze manier God leren kennen.

Lees ook: Kan ik met God praten?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Esther Visser

Esther Visser

Esther Visser (1972) is opgegroeid in het Waddinxveen. Ze heeft een tweejarige master aan Tyndale Theological Seminary gedaan om zich voor te bereiden op zending. In 2000 is ze samen met haar man uitgezonden naar Thailand via OMF en GZB als kerkplanters. Met hun twee kinderen hebben ze daar 15 jaar gewoond en gewerkt. Nu is Esther eindredacteur van het blad van de Gereformeerde Bond, De Waarheidsvriend. Naast haar werk is ze actief in de kerk onder jongeren en als kunstenaar. 

Volg ons

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?