Waarom noemen christenen elkaar ‘broeders en zusters’?

In veel brieven uit het Nieuwe Testament worden de lezers aangesproken als ‘broeders’ (adelphoi). Zie bijvoorbeeld Romeinen 1:13, 1 Korintiërs 1:10, Galaten 1:11 en 2...

Recente berichten

Welke feesten vieren christenen?

Christenen hebben goede redenen om feest te vieren. God heeft immers veel voor ons gedaan zodat we daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan de opdracht om ‘blij te zijn in de Heer’ (Filippenzen 4:4). Maar er zijn bepaalde...

Is God een God van wraak of een God van liefde?

God is niet een God van wraak, maar een God van vergelding, en dat is niet hetzelfde. Wraak is persoonlijk – iemand die het recht probeert te handhaven vanwege een persoonlijke grief, vermeend of werkelijk. Dat...

Hebben wij het ware Evangelie?

Predikers vragen je om in Jezus te geloven. Maar je kunt alleen in Jezus geloven als je kunt vertrouwen wat er in de Bijbel over Hem gezegd wordt. We hebben het vaak over ‘het Evangelie’, wanneer we over Jezus spreken...

Meest populaire berichten