22 redenen om niet bang te zijn voor het coronavirus

In deze tijd van angst voor het coronavirus wil ik je een aantal redenen geven om niet bang te zijn. Ik wil niet zeggen dat het coronavirus niet gevaarlijk is. Op het moment van schrijven zijn er meer dan 4.000 mensen aan corona overleden in Nederland. Wereldwijd is dat al meer dan 180.000 en het aantal zal waarschijnlijk nog veel hoger worden.

Ik beweer ook niet dat als je genoeg geloof hebt, of als je verkondigt dat het bloed van Jezus je bedekt, je veilig bent voor het virus. Ik zie veel berichten en memes rondgaan op het internet die dit beweren. Dat is gewoon verkeerd. Er zijn evangelische voorgangers, die dit beweerden, gestorven aan het coronavirus. Sommige uitbraken zijn versneld omdat mensen geïnfecteerd zijn geraakt door het virus in een kerkdienst. “Als je geloof hebt, kan het coronavirus je niet raken” klinkt leuk, maar is eenvoudigweg niet waar.

Desondanks zijn er in een situatie waarin er een pandemie woedt die je leven zou kunnen opeisen, andere redenen om niet bang te hoeven zijn. Laat me je inspireren met een Bijbelse redenen om niet bang en angstig te hoeven zijn.

 1. Wees niet bang: Je kunt alles aan God vertellen.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6-7.

We weten niet wat de toekomst in petto heeft. Het is niet gegarandeerd of we wel of niet ziek zullen worden. Maar we weten dat we alles in ons hart, al onze gedachten, tot God kunnen brengen in gebed. God belooft dan dat Zijn vrede dan je hart en je gedachten zal vullen. Breng je zorgen bij God en laat ze daar achter. Dan zul je vrede hebben. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God zorgt voor je.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7.

Als je door het geloof een kind van God bent geworden, hoef je je geen zorgen te maken dat God je vergeet. Hij zorgt voor je, zoals een vader voor zijn kind zorgt. Omdat Hij voor je zorgt, mag je er zeker van zijn dat de bedoelingen die Hij voor je heeft, goed zijn. Hoe moeilijk het leven ook wordt – en het leven was moeilijk voor de mensen aan wie Petrus schreef – je staat nooit buiten Gods zorg. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Jezus heeft de wereld overwonnen.

Heb goede moed: ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33.

De satan geniet van het lijden. Maar we leven niet in een wereld waar de satan het laatste woord heeft. Jezus heeft alle macht. Hoe slecht de situatie in deze wereld of in jouw leven ook wordt, het is nooit omdat Jezus verliest. Hij heeft nog steeds de controle. Het kan niet verder gaan dan hij toestaat. We kunnen altijd naar hem roepen, want Hij is machtig om te redden. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God zal handelen.

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” Psalm 37:5.

God is geen God die in deze wereld alleen maar een toeschouwer is. Hij komt in actie. Hij doet dat misschien niet altijd op het moment dat wij zouden willen dat Hij doet. We zullen misschien niet altijd begrijpen waarom Hij doet wat hij doet. Maar Hij handelt. Op Zijn tijd zal Hij precies doen wat nodig is. Als je op die belofte vertrouwt, is er geen reden om bang te zijn. Je kunt geduldig wachten om Gods perfecte plan te zien ontvouwen op zijn perfecte tijd. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Voor hen die God liefhebben, werken alle dingen samen voor het goede.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten Goede,” Romeinen 8:28.

Er is een gevatte spreuk: “Aan het einde komt alles goed, zo niet, dan is het nog niet het einde.” Het Bijbelvers verkondigt dat dit waar is voor christenen. God zal elke omstandigheid gebruiken, zelfs de moeilijkste en de engste, om iets goeds voor de gelovigen naar boven te halen. Dat zie je misschien niet altijd, omdat wat voor God het belangrijkst is, voor jou misschien niet het belangrijkst is. Om deze belofte volledig te kunnen omarmen, moet je je prioriteiten afstemmen op die van God. Dan zul je ervaren dat het waar is dat alle dingen meewerken ten goede. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Gods genade is voldoende.

Toen Paulus een moeilijke persoonlijke situatie had (gevangenschap en misschien zelfs ziekte), bad hij dat God het zou wegnemen. Maar God antwoordde hem: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht,” 2 Korintiërs 12:9. Wanneer je zwak bent of wanneer je lijdt kan de kracht van Christus op een bijzondere manier op je rusten. Dus als er een ziekte woedt, of als er een ander probleem in je leven is dat je overweldigt, kan Christus in jou zichtbaar worden op een manier die niet gebeurt als alles in orde is. In elke situatie kun je weten dat Gods genade voldoende is. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Leef met de dag.

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Mattheüs 6:34.

Angst gaat niet over wat er nu gebeurt, maar over wat er in de toekomst zal gebeuren. Toch geeft God ons in elk moment, en op elke dag, de genade om te dragen wat ons te wachten staat. Vrees niet voor morgen, maar vertrouw erop dat God je morgen de kracht geeft die je nodig hebt, zoals Hij dat vandaag doet. Zoals Corrie ten Boom altijd zei: “Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.” Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Niets zal te moeilijk voor je zijn.

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:13.

Paulus zei dat hij ‘alle dingen’ kon doen. Dat is geen opschepperij, want hij zegt dat hij het niet kan door zijn eigen kracht, maar dat het Jezus is die hem kracht geeft. Bovendien, als je Filippenzen 4 leest, zul je merken dat Paulus het niet heeft over werelds succes. Hij zegt dat hij honger en armoede onder ogen kan zien omdat Jezus hem kracht geeft. Hetzelfde geldt als je met een ziekte te maken hebt: niets is te moeilijk. Jezus geeft je kracht. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God beschermt je met zijn engelen.

Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn.” 2 Koningen 6:16.

Deze woorden sprak de profeet Elisa om zijn dienaar te vertellen dat God hen met zijn engelen beschermde. In het Nieuwe Testament lezen we dat God zijn engelen uitzendt om hen die gered zijn te dienen (bv. Hand. 12). Dit betekent niet dat gelovigen geen ongelukken krijgen of niet ziek worden. Maar we weten dat we engelenbescherming hebben. Als er een geval is waarin we niet beschermd worden, dan vertrouwen we erop dat God daar een goede reden voor heeft, en op een dag zullen we dat begrijpen. Maar de normale situatie is dat God ons beschermt met zijn engelen. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Mensen en omstandigheden kunnen je niet raken.

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” Hebreeën 13:6.

De Heer is onze helper. Hij zal ons nooit verlaten of in de steek laten. Dat is een belofte voor iedereen die in hem gelooft. Als God met ons is, kan geen mens ons kwaad doen. En natuurlijk geldt dat ook voor virussen en andere zaken. Dit geeft misschien niet altijd de uitkomst die we hopen of verwachten. Deze vraag ‘wat kan de mens met mij doen?’ wordt slechts een paar verzen gesteld na te hebben gezegd dat christenen in de gevangenis zitten vanwege hun geloof. De belofte is niet dat het leven zonder problemen of ziekten zal zijn. De belofte is dat je uiteindelijk niet in de handen van de mens bent en dat je niet in de handen bent van een virus. Je bent in de handen van God. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God heeft je een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gegeven.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” 2 Timoteüs 1:7.

Kracht. Als je een gelovige bent, dan geeft God je de kracht om hem in elke omstandigheid te dienen. Wat er ook gebeurt, of het nu een ziekte is of een crisis om je heen die veroorzaakt wordt door een virus of een ander probleem. God geeft je de kracht om deze omstandigheden onder ogen te zien en Hem middenin de situatie te dienen.

Liefde. Angst is denken aan jezelf. Liefde is denken aan anderen. Als je in God gelooft, vult God je met liefde. Wanneer een moeder haar baby in gevaar ziet, helpt ze meteen zonder zich zorgen te maken. Dit geldt ook voor jou, als je volledig van anderen houdt, is er geen plaats meer voor angst. (1 Joh. 4:18) God geeft je deze geest van liefde.

Bezonnenheid. Dat wil zeggen: de wilskracht om je niet te laten meevoeren door angst of emoties, maar om bij jezelf en bij God te blijven. Angst is iets in je hoofd. Je kan steeds meer gaan piekeren en daardoor kan de angst steeds groter worden. Uiteindelijk kan de angst alles verslindend worden. Je geloof stelt je in staat om ‘stop’ te zeggen tegen je angst en ‘stop’ tegen je gedachten die weglopen. Want God geeft ons een geest van bezonnenheid, zodat we de wereld met al onze kracht tegemoet kunnen treden. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God is met je.

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.” Jozua 1:9

Deze belofte is specifiek aan Jozua gegeven omdat hij door God geroepen is om Israël te leiden. Toch heeft deze belofte ook zijn weerklank voor jou, wanneer je in Jezus gelooft. Want Jezus beloofde zijn discipelen dat Hij bij hen zou zijn tot aan het einde van de wereld (Matt. 28:20). En voor jou geldt hetzelfde als voor Jozua: als God met jou is, is er niets om bang voor te zijn. Hij zal voor je zorgen. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Je hebt vrienden die je aanmoedigen.

Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.” Spreuken 12:25.

Angst trekt je naar beneden. Hoe meer je alleen bent met je eigen gedachten, hoe makkelijker het wordt dat angst je leven zal regeren. We zijn nu in een tijd dat veel mensen in quarantaine zijn en maar weinig andere mensen zien. Dat doet de angst groeien. Maar aanmoediging door anderen, zo herinnert dit vers ons, helpt de angst weg te jagen. Zorg ervoor dat je goede woorden blijft horen die jouw angst verjagen. Hoor ze uit Gods Woord, maar hoor ze ook van vrienden en familie. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God troost je.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.” Psalm 94:19.

Als het leven goed gaat, ben je met veel dingen bezig: je familie, je werk en carrière, je hobby’s, sport, vrienden. Wanneer de zorgen toeslaan, zoals in deze tijd van het coronavirus, veranderen de dingen. Je keert je naar binnen, en je merkt op: ‘ik heb heel veel zorgen in mijn hart’.

Dat is een bijzondere mogelijkheid om een nauwere band met God te krijgen. Je bent je er meer van bewust dat je God nodig hebt. En Hij is er voor jou. Hij spreekt je toe, Hij versterkt je, Hij troost je. Als God in deze tijd dicht bij je komt, zorg er dan voor dat je niet van hem wegloopt als de dingen weer normaal worden. En voor nu: laat God je troosten. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God verhoort uw gebeden.

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.” Psalm 34:5.

Er zijn veel redenen waarom we niet hoeven te vrezen. Maar dat de Bijbel zoveel van deze redenen bevat, laat al zien dat we het moeten weten. Angst brengt ons zo gemakkelijk in zijn greep. We hebben er een krachtig wapen tegen: het gebed. God verhoort onze gebeden. Hij kan je gebed verhoren door je angst weg te nemen, of Hij kan antwoorden door de omstandigheden te veranderen zodat er niets meer te vrezen valt. Hoe dan ook: vergeet niet het gebed te gebruiken als wapen tegen de angst. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Jezus geeft je rust.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” Matteüs 11:28.

Angst is een zware last om te dragen. Er zijn maar weinig dingen die zo emotioneel vermoeiend zijn als leven in constante angst. Sommige mensen volgen al het nieuws over het coronavirus en worden verteerd door angst. Voor anderen is het meer een zeurende zorg in het achterhoofd. Wat er ook voor jou aan de hand is: Jezus belooft rust als je bij hem komt. Hij zal de last van je afnemen. Je bent veilig bij hem. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Een geest die gericht is op God kent de vrede.

Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Jesaja 26:3.

Volmaakte vrede en angst kunnen niet samengaan. Waar volmaakte vrede is, is geen plaats voor angst. Hier krijgen we het recept voor volmaakte vrede: een geest gericht op God. Dus als je in de verleiding komt om je te laten overwinnen door angst, richt je dan op God. Als je ziet hoe groot God is, zul je beseffen hoe klein alle dingen zijn waar je bang voor bent. Leef in vrede. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Je leeft nog.

Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem.” Handelingen 20:10.

Eutychus viel uit een raam vanaf de derde verdieping. De mensen zagen dat hij dood was. Maar Paulus sloeg zijn armen om hem heen en zei: “Wees niet ongerust, want zijn leven is in hem”. Hetzelfde geldt voor jou. Je leven zit in je. Je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn; zoveel om naar uit te kijken. Verpest het niet door angst. God heeft je leven gegeven, en je hebt het voorrecht om hem te kennen en te dienen. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God is nog niet klaar.

Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem;” Psalm 37:7.

Wanneer je in moeilijke omstandigheden verkeert, weet je nog niet wat de uitkomst zal zijn. Dat maakt het gemakkelijk om bang te worden. Er is nog meer angst als je God in die situatie niet ervaart. We willen dat God de situatie meteen verandert. Op dit moment lijden honderdduizenden mensen aan COVID-19. We willen dat het voorbij is. Maar God is iets anders van plan. Deze Psalm zegt ons dat we geduldig op hem moeten wachten. Dat is een belangrijke les in elke crisis. Op zijn tijd, als zijn plannen zijn uitgevoerd, zal God handelen. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Jezus is opgestaan uit de dood.

En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.” Lucas 24:38-39.

De discipelen waren bang toen Jezus aan hen verscheen. Maar Jezus vertelde hen dat daar geen reden voor was. Hij was opgestaan uit de dood. Jezus zelf was naar hen teruggekeerd. De waarheid van Jezus’ opstanding is een krachtig medicijn om je angsten te verdrijven. Jezus heeft de dood overwonnen. Als Hij de dood heeft overwonnen, kan Hij alles overwinnen. Als je zijn discipel bent, ben je veilig bij de opgestane Heer. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: God zal je geven wat je nodig hebt.

En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Lucas 12:29-31

Jezus zegt tegen iedereen die in Hem gelooft: je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt. Omdat Hij een liefdevolle Vader is, zal Hij je geven wat je nodig hebt. Je hoeft niet bang te zijn.

 1. Wees niet bang: Er zijn belangrijkere dingen.

Wees daarom niet bezorgd… Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,” Matteüs 6:31,33.

Zorgen zijn continu in onze gedachten. Angsten kunnen zelfs zo sterk zijn, dat ze elke andere gedachte verdringen. Maar Jezus vertelt ons dat er iets belangrijker is dan de dingen van deze wereld waar we ons zorgen over maken. Het zoeken naar Gods Koninkrijk en het zoeken naar Gods gerechtigheid is het belangrijkste wat iemand kan doen. Als je dat doet, zul je merken dat de angst verdwijnt. Dicht bij God smelt de angst weg. Je hoeft niet bang te zijn.

 

Deel artikel