Wilde God dat Jezus zou sterven?

De dood van Jezus Christus was de meest gruwelijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en tegelijkertijd was het de culminatie van Gods verlossingsplan. Het kruisigen van Gods Zoon was tegelijkertijd de ultieme zonde én de enige weg tot verlossing. Dus, was dit allemaal een drama dat God de Vader niet kon voorkomen of wilde Hij […]

Op een dag zal ieder mens Jezus moeten erkennen als Koning

“En toen zij [Jezus] ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!” (Mattheüs 27:28-29) Voordat de Heere […]