Hoe kunnen we zonder woorden getuigen?

In ons (Engelstalige) artikel How can I spread the Gospel in the Millennial Age? bespreken we de diverse manieren waarop christenen het evangelie vandaag de dag met anderen kunnen delen. Het evangelie verspreiden om “alle volken tot Zijn discipelen te maken” – dat is wat Jezus Zijn volgelingen opdroeg in Mattheüs 28:19[1]. Dit vers wordt […]