Trots staat Gods genade in de weg

“De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen.” (Lukas 18:11) “En de tollenaar […] sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.” (Lukas 18:13) De Heere Jezus vertelde veel gelijkenissen om geestelijke lessen te verhelderen. In […]