Wat is trots?

“En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen […] ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.” (Jesaja 14:13-14) Als je trots bent, heb je een te hoge dunk van jezelf en verhef je jezelf boven anderen. Dat wordt treffend weergegeven in Jesaja […]