Vertrouw niet teveel op jezelf

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.” (Spreuken 3:5) Zelfvertrouwen wordt doorgaans als iets goeds gezien. Als je ervan overtuigd bent dat je iets kunt, haal je over het algemeen betere resultaten dan als je onzeker bent. Iemand die ‘in zichzelf gelooft’ voelt zich waarschijnlijk beter dan […]