Hoe gaat God om met invaliditeit?

disability

Er zijn veel voorbeelden van lichamelijke gebreken in de Bijbel. Laten we naar enkele belangrijke teksten kijken om te zien hoe God reageert op invaliditeit. God wil dat de kwetsbaren beschermd worden in de samenleving “U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok leggen, maar u moet uw God […]

Echte vrijheid

“Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” (Galaten 5:13) Christus heeft ons vrijgemaakt, zegt Paulus in Galaten 5:1. Dat is het doel van Jezus’ verlossingswerk. Sommige mensen waren bang dat deze vrijheid zou leiden tot wetteloosheid en chaos. […]