Bestaan spoken en geesten echt ?

Do ghosts really exist?

Bestaan spoken en geesten echt? Als dat niet zo is, wat waren de demonen dan die Jezus uitdreef uit mensen? In Mattheüs 14:26-27 lezen we “Toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan […]

Eenheid ondanks verschillen

“Allen bent u één in Christus Jezus” (Galaten 3:28) Iedereen die in Jezus Christus gelooft, wordt een kind van God. Etnische afkomst, geslacht en culturele of sociale status zijn allemaal onbelangrijk voor onze positie in Christus. Het is daarom onnodig voor niet-Joodse gelovigen om Joods te worden (en alle regels te volgen die God de […]