Oordeelt God mensen? Moet ik bang zijn voor Zijn oordeel?

God is onze Rechter De HEERE God is Koning over heel de aarde. Hij bepaalt wat goed en kwaad is en stelt de regels op als onze ‘Wetgever’. Ook houdt Hij mensen verantwoordelijk voor gehoorzaamheid aan deze wetten en voorschriften, en daarom wordt Hij ook onze ‘Rechter’ genoemd. “De HEERE is immers onze Rechter, de […]

De boodschap van redding komt van God, niet van mensen

Letters of Peter

“Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus” (Galaten 1:11-12). Paulus heeft beweerd dat alleen het Evangelie dat door hem verkondigd wordt het ware Evangelie is. […]