Wat is de incarnatie?

“En het Woord is vlees geworden” (Johannes 1:14). In het begin gingen God en de mens met elkaar om. Maar de mens zondigde en deze volmaakte relatie werd verbroken (Lees Genesis 1-3). Het werd donker in deze zondige wereld. Maar in Genesis 3 kwam God Zelf de mens tegemoet om de verbroken relatie te herstellen. […]

Van teleurstelling naar vreugde

“En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?” (Lukas 24:32) Jezus was niet bepaald complimenteus geweest tegenover Zijn discipelen. Hij had ze “onverstandig” genoemd. Maar ze namen de gelegenheid te baat om te leren van Zijn kennis van de […]