Wat heb ik eraan dat Jezus nu in de hemel is?

Jesus-in-heaven

Nadat Jezus opstond uit de dood, voer Hij op naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God totdat Hij naar de aarde zal terugkeren om de levenden en de doden te oordelen. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Maar wat hebben wij er nu aan dat Jezus in […]

De Heilige Geest brengt Jezus’ woorden in herinnering

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26) De Heilige Geest leidt mensen in de waarheid. Hij openbaart “de toekomstige dingen”, zoals we gisteren zagen. Maar Hij brengt de discipelen […]