Wat overtuigde de volgelingen van Jezus ervan dat Hij de Messias was?

In Lukas 7 stuurt Johannes de Doper discipelen naar Jezus Christus om Hem te vragen: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?” (Johannes 7:19). Johannes de Doper wist dat hijzelf de opdracht had gekregen: “Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God” […]

Onze verwachtingen vs. Gods plan (2)

De discipelen vroegen aan Jezus: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” En Hij zei tegen hen: “… U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:6-8) Toen Jezus Christus de dood had overwonnen, hoopten […]