God is bij ons

“Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.” (Jesaja 12:6) Jesaja sluit zijn hoofdstuk af met een oproep om te juichen omdat de Heere God in het midden van Zijn volk is. Opnieuw is dit niet alleen van toepassing op het volk Israël ten tijde van […]