Hoe kan ik een levende relatie met God hebben?

How to enjoy a living relationship with God?

Hoe kun je een levende relatie met God hebben zonder dat de duivel of mensen het kunnen tegenhouden? Deze vraag is erg belangrijk. Vanaf het begin heeft de duivel geprobeerd om de relatie tussen God en mensen te verstoren. We weten allemaal dat hij tot op zekere hoogte succes had, maar God zelf nam het […]

Het beste liefdesverhaal

“Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid.” (Hosea 2:18) Veel mensen genieten van een goed liefdesverhaal. Het boek Hosea bevat het beste liefdesverhaal dat ooit geschreven is. Het gaat over Gods liefde voor Zijn volk. […]