Wat is een afgod?

Wie de Bijbel enigszins kent, weet dat er grote gedeelten gewijd zijn aan de profetie tegen afgoden. Continue verliet Israël hun God en zochten ze andere goden op, ondanks het strenge verbod daarop (Exodus 20:1-5). Afgoderij was de reden dat Israël en later Juda uiteindelijk in ballingschap werden gevoerd (2 Koningen 17). Wat is een […]

Houd jij van Jezus?

“Hij [Jezus] zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief?” Hij zei tegen Hem: “Ja, Heere, U weet dat ik van U houd”. (Johannes 21:16) Toen Jezus Christus gevangengenomen werd, keerde Simon Petrus zich van Hem af en ontkende drie keer stellig dat hij bij “deze man” […]