Hoe word ik een kind van God?

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.” (Johannes 1:12-13) In voorgaande verzen heeft de apostel Johannes […]

Vraag de Heere God om hulp

“Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Psalm 121:2) Het is fijn als je behulpzame mensen om je heen hebt, bijvoorbeeld ouders die voor je zorgen, vrienden die je willen helpen of een buurman die voor je klaar staat. Die hulp is waardevol. Maar de realiteit is niet altijd alleen […]