Wat leert God ons in het boek Job?

Het boek Job is al heel oud, waarschijnlijk een van de oudste boeken in de Bijbel. Het is wijsheidsliteratuur die knap in elkaar gezet is en enkele van de grootste levensvragen behandelt: Is God goed? Is Hij almachtig? Waarom laat God goede mensen lijden? De opbouw van het boek Het boek begint met twee hoofdstukken […]

Wees niet bang om het Evangelie te verspreiden

“En de Heere zei ’s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u…” (Handelingen 18:9-10) Paulus is een bekende apostel. Hij verspreidde het Evangelie waar hij maar kwam en reisde met dat doel de halve wereld over. En toch viel het hem niet altijd […]