Stemt het Mormonisme overeen met de Bijbel?

Is Mormonism true to the Bible?

Mormonisme is een kleine maar behoorlijk snelgroeiende religie met 16 miljoen volgers wereldwijd. Mormonisme ontstond in de jaren rond 1830 in de VS en claimt het vroege Christendom te herstellen. De leer van het christendom is gebaseerd op de Bijbel. Is Mormonisme ook bijbelgetrouw? Mormonisme wíl niet Bijbelgetrouw zijn Het Mormonisme heeft vier heilige boeken: […]

Jezus voorzegt Zijn dood

“En [Jezus] nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.” (Lukas 18:31) Lukas heeft uitgebreid geschreven over Jezus’ geboorte, Zijn onderwijs aan het volk en de wonderen die Hij deed. Hij beschrijft hoe […]