Als jij om vergeving vraagt, kijkt God niet langer naar jouw zonden

“Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij” (Psalm 51:11-12, NBV21) David is zich sterk bewust van zijn zonden. God heeft hem daar Zelf mee geconfronteerd door middel van de profeet Nathan. David probeert geen uitvluchten te zoeken. Hij praat zijn misstap niet […]