Wat betekent het dat God soeverein is?

“In [Christus] zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil” (Efeze 1:11). God is de Heer, de eigenaar en almachtige bestuurder van alle dingen. Hij beschikt volledig vrij over Zijn hele schepping. Hij is vrij en heeft […]

God ziet je fouten

“O God, Ú weet van mijn dwaasheid, mijn schulden zijn voor U niet verborgen.” (Psalm 69:6) De Heere God weet precies wat er in jouw hart leeft. Mozes verwoordt dat al in een lied: “U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht” (Psalm 90:8). Hij is zich […]