Wat betekent het om met God ‘verzoend’ te worden? Waarom is dat nodig?

In 2 Korinthe 5:18 introduceert de apostel Paulus “de bediening van de verzoening”. In de voorgaande verzen legt hij uit dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus omdat Christus voor ons gestorven is; dat “het oude” voorbijgegaan is en dat alles nieuw is geworden. “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf […]

In leven en dood toegewijd zijn aan de Heere

“Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere” (Romeinen 14:8) Vanaf het moment dat hij begreep wie Jezus Christus was, heeft de apostel Paulus zijn hele leven aan Hem gewijd. Hij vond het vanzelfsprekend […]