De opstanding uit de dood

“Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.” (1 Korinthe 15:22-23) Jezus stond op uit de dood en keerde terug naar de hemel. Gelovigen die sterven, gaan ook naar de hemel. […]