Wat is de Apocalyps?

What is the Apocalypse?

“Apocalyps” klinkt als een mysterieus en angstaanjagend woord. Zelfs in seculiere media lezen we over “apocalyptische gebeurtenissen”. Maar wat betekent dat? Openbaring over het eind van de tijd Allereerst, het woord “apocalyps” (“apokalpsis” in het Grieks) betekent “openbaring”. Hierover kunnen we op twee manieren nadenken; het eerste is het boek Openbaring – het laatste boek […]

Je kunt niet op Gods feest komen zonder Zijn aanbod van vergeving te accepteren

“Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, […]