Is de Bijbel waar?

Omdat het christendom voor een groot deel op de Bijbel gebaseerd is, is het van fundamenteel belang te weten dat de Bijbel waar is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we duidelijk maken wat we er precies mee bedoelen. We moeten hier een aantal relevante zaken de revue laten passeren. 1. Spreekt de Bijbel […]

Moed om je te focussen op wat nog onzichtbaar is

“…maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken en stelen” (Matthew 6:20). Is het onderwijs van Jezus wel praktisch toepasbaar? Hij zegt ons: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen” […]