Wat leert God ons in het boek Klaagliederen?

What does God teach us in Lamentation?

De profeet Jeremia schreef het boek Klaagliederen honderden jaren geleden, maar het lijden dat in het boek beschreven wordt (vooral in de hoofdstukken 1, 2 en 4) toont ook goed het lijden van hedendaagse volken in oorlogssituaties. De omstandigheden kunnen anders zijn, maar de consequenties van conflicten zijn altijd hetzelfde. Om te begrijpen wat we […]

Bezonnenheid en matigheid

“De oudere mannen moeten… bezonnen zijn” (Titus 2:2) Een volgende eigenschap die belangrijk is voor oudere mannen, is bezonnenheid. Dat geldt overigens evengoed voor jongere mannen en vrouwen (zie Titus 2:5-6). Het woord dat hier met “bezonnen” vertaald is, lijkt erg op het eerder genoemde “beheerst”. Ook hier worden gelovigen dus opgeroepen om matig en […]