God maakt Zichzelf bekend

“En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker.” (Titus 1:2-3) God had Zijn reddingsplan voor de mensheid al uitgedacht vóór de schepping. Maar door de geschiedenis heen is het steeds een stukje verder aan de mensen […]