Kan de wereld een betere plek worden volgens de Bijbel?

Do you think the world can become a better place according to the Bible?

De wereld zoals we hem vandaag kennen is ver verwijderd van de ideale wereld die God schiep. Romeinen 1:18-32 geeft ons een goed beeld van wat er gebeurde in de wereld sinds God haar schiep. De reden voor deze problemen is dat zonde zijn intrede deed in Gods perfecte wereld. De wereld is gebonden Verderop in het […]

Jezus is gekomen. Laat jij Hem binnen?

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.” (Openbaring 3:20) Jezus is gekomen. Hij kwam op aarde om Gods wil te doen, om verloren mensen te redden, om voor de waarheid te getuigen. Hij kwam om jou uit je geestelijke duisternis te bevrijden. Maar daarvoor is het niet voldoende dat Hij op aarde kwam. […]